Денна форма навчання на  основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)
3 роки 10 місяців за державним замовленням та за кошти фізичних осіб.

Після закінчення коледжу випускники одержують кваліфікацію “Вихователь дітей  дошкільного віку”
та одну з додаткових спеціалізацій:
“Іноземна мова в дошкільному закладі”.
“Оператор комп'ютерної техніки”

ВСТУПНІ  ВИПРОБУВАННЯ:
Українська мова (диктант).
Біологія (усно).
Профільним є вступне випробування з біології.

За наслідками співбесіди зараховуються особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
Після закінчення коледжу студенти можуть продовжувати навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Львівському державному університеті імені Івана Франка, Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка за скороченим терміном навчання.

До заяви вступник повинен подати:

 • документ державного зразка про базову загальну середню освіту і додаток до нього - оригінал або  завірену копію (за особистим вибором);
 • Документ, що засвідчує особу:
  паспорт  у вигляді ІD-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку(оригінал або його завірену копію);
  свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 р.(оригінал або його завірену копію).
 • медична довідка за формою 086-о;
 • 4 кольорові фотокартки  розміром 3х4 см;

 

На сучасному етапі розвитку суспільства держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти, яка спрямована на різнобічний розвиток дитини, формування моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. Сьогодні існують різноманітні способи здобуття такої дошкільної освіти. Дитина може пройти цей етап у дошкільному навчальному закладі; отримати освіту за допомогою фізичних осіб, які мають право її здійснювати (домашній вихователь, гувернер); функціонують центри розвитку дитини, які надають освітні послуги, а також діагностичну, методичну та консультативну допомогу сім’ям, в яких виховується дитина дошкільного віку.

Аналіз архівних джерел свідчить про те, що вперше дошкільне відділення у нашому закладі було створено  у 1960 р. (наказ № 65 від 22 серпня 1960 р.). На навчання було прийнято 60 осіб із середньою освітою (7 осіб як такі, що мають стаж практичної роботи не менше 2-х років, решта 53 – за конкурсом). Слід зазначити, що у наступні роки набір студентів було дещо зменшено: з 1961 по 1965 рр. їх чисельність становила щорічно по 30 осіб. У 1967 - 1968 рр. кількість прийнятих студентів суттєво збільшилася  (відповідно 118 і 106). У 1969 р. був останній набір абітурієнтів на дошкільне відділення.

Варіативність форм здобуття дошкільної освіти сприяє оптимальному забезпеченню потреб кожної дитини. Однак її ефективність значною мірою визначається рівнем готовності вихователів дошкільних навчальних закладів працювати в нових умовах.

Якщо у 80 - 90-х роках ХХ ст., як наслідок соціально-економічних трансформацій, спостерігалась тенденція скорочення кількості дошкільних навчальних закладів і відповідно числа вихованців у них (особливо у сільській місцевості), то сьогодні в Україні гостро відчутною стає потреба розширення мережі дитячих садків, а отже, потреба у нових кадрах, здатних до розв’язання завдань сучасної дошкільної освіти.

Саме тим обумовлена необхідність підготовки таких кадрів на  базі Самбірського державного педагогічного коледжу імені Івана Филипчака.

У 2008 р. для забезпечення потреб західного регіону дошкільними працівниками у педколеджі відновлено відділення дошкільної освіти.

Сьогодні на відділенні ”Дошкільна освіта” готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ”Молодший спеціаліст”.
Очолює відділення дошкільної освіти викладач вищої категорії О. Сколець.

Студенти-випускники отримують кваліфікацію

 • ”Вихователь дітей дошкільного віку” та додаткову кваліфікацію ”Іноземна мова у дошкільних навчальних закладах”.

Майбутні вихователі дошкільних закладів вивчають такі професійні дисципліни: вступ до спеціальності, педагогічна психологія, психологічна діагностика, основи педмайстерності, сучасна українська мова з практикумом, логопедія, культура мовлення, дитяча література, малювання і ліплення, методика ознайомлення з природою, методика фізичного виховання, співи і музична література, ритміка і хореографія, методика музичного виховання, практикум навчання у майстернях, нові інформаційні технології та ТЗН, практикум іноземної мови.

 

 

 

Денна форма навчання на  основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)
3 роки 10 місяців за державним замовленням та за кошти фізичних осіб.

Після закінчення коледжу випускники одержують кваліфікацію: “Вчитель образотворчого мистецтва”
з додатковою спеціалізацією “Художня праця – дизайн”.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:

Образотворче мистецтво.

Українська мова (диктант).

Профільним є вступне випробування з української мови.

За наслідками співбесіди зараховуються особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
Після закінчення коледжу студенти можуть продовжувати навчання в інституті мистецтв Прикарпатського державного університету імені Василя Стефаника та Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за скороченим терміном навчання.


До заяви вступник повинен подати:

 • документ державного зразка про базову загальну середню освіту і додаток до нього - оригінал або  завірену копію (за особистим вибором);
 • Документ, що засвідчує особу:
  паспорт  у вигляді ІD-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку(оригінал або його завірену копію);
  свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 р.(оригінал або його завірену копію);
 • медична довідка за формою 086-о;
 • 4 кольорові фотокартки  розміром 3х4 см.

 

 • Спеціальність 5.02020501 “Образотворче мистецтво” акредитована за першим рівнем.

 Ми працю любимо, що в творчість перейшла ...

М. Рильський

Відділення образотворчого мистецтва засноване у 1992 р. з ініціативи директорки, заслуженого працівника освіти України Г. Мацковської та викладача-методиста, відмінника освіти України, члена Спілки дизайнерів України М. Щерби.

Педагогічний колектив відділення працює над проблемною темою “Підвищення ролі викладача, його персональної відповідальності за підготовку висококваліфікованого, конкурентноздатного фахівця для роботи в національній школі”. На відділенні проводяться предметні тижні, відкриті заняття, предметні олімпіади, професійні конкурси екологічного плаката, конкурси на кращий малюнок, проект, курсову та дипломну роботи.

Багато праці вкладаємо в організацію художніх виставок міжнародного, республіканського та районного масштабів, на яких викладачі і студенти демонструють рівень професійної і творчої майстерності. Цікаві роботи відіслані на Всеукраїнський конкурс “Екосвіт очима дітей” (м. Київ), де наші студенти стали призерами і отримали заохочувальні премії. Кращі роботи студентів були відіслані на виставку творчих робіт у Мюнхенську гімназію імені Т. Манна (Німеччина). З метою пропагування мистецтва і залучення широкого кола учнівської молоді до художньої творчості. Систематично організовуються виставки дипломних та курсових робіт студентів. Відвідувачами виставок є багато вчителів та учнів міста і району.

Підготовку фахівців зі спеціальності 5.02020501 “Образотворче мистецтво” забезпечує понад 30 викладачів, з них: 2 кандидати педагогічних наук, 2 магістри, 4 викладачі-методисти, 23 викладачі з вищою категорією, 3 викладачі – члени Спілки дизайнерів України, 1 - член Національної Спілки художників України.

Відділення тісно співпрацює з Інститутом мистецтв Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, кафедрою декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Дисципліни образотворчого мистецтва  викладають:

М. Щерба, член Спілки дизайнерів України; відмінник освіти України; М. Яремків, член Національної Спілки художників України; О. Білик, член Спілки дизайнерів України; І. Нам’як, член Спілки дизайнерів України; З. Мірчук; Л. Заріцька;  М. Гапак; Г. Мількович; В. Червецький та Б. Космовський.

Про мистецький та творчий потенціал колективу відділення свідчать виставки, організовані та проведені викладачами і студентами відділення в Україні та за її межами.

Технічна база навчально-виробничих майстерень відділення оснащена механічними і ручними верстатами та інструментами. Створено п’ять кабінетів спеціальних дисциплін. Особливо цікавими є кабінети композиції і художнього конструювання, методики викладання образотворчої діяльності та кабінет комп’ютерної графіки і дизайну. Працює десять навчальних майстерень: обробки текстильних матеріалів, деревини, металу, художньої кераміки, скульптури та гончарства. Створені майстерні художнього ковальства та художньо-промислової графіки. У навчальний процес впроваджено такі нетрадиційні форми, як семестрові перегляди навчальних і творчих робіт студентів, творчі звіти викладачів і студентів, які протягом року досягли успіхів з малюнка, живопису, композиції та декоративно-ужиткового мистецтва; навчальна і педагогічно-етнографічна практика студентів, обмін виставками творчих робіт студентів коледжу та Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, семінари-практикуми для вчителів образотворчого мистецтва та художньої праці шкіл міста, району та області.

Викладачі підготували: ювілейний буклет “Нові обрії”   про навчально-практичні та естетичні досягнення колективу відділення образотворчого мистецтва за 10 років (М. Щерба,  М. Яремків), навчальні посібники “Композиція. Основи творчого зображення”, “Мистецтво. Види і жанри” та книгу “Силует рідного міста на перетині історії і культури” (М. Яремків). З. Мірчук є співавтором посібників ”Пластична анатомія”, “Скульптура. Методика проведення уроків” та альбомів “Графічні розробки уроків образотворчого мистецтва для учнів 1 - 4 класів”, Д. Космовський - співавтором посібника ”Читання й деталювання складальних креслень”.

На відділенні навчаються понад 100 юнаків і дівчат здебільшого із Львівщини. Всі мають неабиякий хист до мистецтва, багаті на творчу фантазію.

Випускники продовжують навчання у Львівській академії мистецтв, Львівській академії друкарства, Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Детальніше: Образотворче мистецтво

Денна форма навчання на  основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)

3 роки 10 місяців за державним замовленням та за кошти фізичних осіб.

Після закінчення коледжу випускники одержують кваліфікацію “Вчитель початкових класів”
та одну із спеціалізацій:
“Іноземна мова в початкових класах”
“Оператор комп'ютерної техніки”

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:

Українська мова (диктант).
Математика (усно).

Профільним є вступне випробування з української мови.

За наслідками співбесіди зараховуються особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
Після закінчення коледжу студенти можуть продовжувати навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Львівському державному університеті імені Івана Франка, Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка за скороченим терміном навчання.

До заяви вступник повинен подати:

 • документ державного зразка про базову загальну середню освіту і додаток до нього - оригінал або  завірену копію (за особистим вибором);
 • Документ, що засвідчує особу:
  паспорт  у вигляді ІD-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку(оригінал або його завірену копію);
  свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 р.(оригінал або його завірену копію).
 • медична довідка за формою 086-о;
 • 4 кольорові фотокартки  розміром 3х4 см.

Ніщо не визначає майбутнє нації так, як освіта. У ній бачили живу воду для нашого народу великі предки – від Ярослава Мудрого до Петра Могили, від Григорія Сковороди до Миколи Скрипника. Для них українська школа, наука були найпрямішим шляхом до утвердження української нації, держави. Цим шляхом і наших дідів, батьків, і нас, і дітей наших вів і веде подвижник – український вчитель.

Історія відділення початкової освіти бере початок з 1939 р., коли в умовах зростання потреби в учительських кадрах за рішенням Ради народних комісарів УРСР у Самборі було засновано педагогічну школу, в якій розпочалась підготовка вчителів початкових класів.

Згадує один із перших учителів педшколи – колишній педагог музики М. Магурський: ”До жовтня 1939 року зібралась група вчителів, зокрема: І. Яричківський, І. Уруський (малювання), З. Кулінський (музика), П. Косик (біологія), М. Орловський  (українська мова); приїхали вчителі зі східних теренів України: О. Конятин (географія), І. Подкамінський (історія), І. Рєзнік (російська мова), М. Кріса (природознавство). 1 жовтня розпочали роботу з прийому учнів до педшколи. Ми привозили столи, стільці, їздили по селах, агітували молодь поступати на навчання до педшколи…”.

У 50-х роках минулого століття викладали педагоги: П. Кутовий, Г. Войтюк, М. Коваленко, О. Куц, П. Хропко (українська мова і література), О. Регульська, Г. Гайдаш, З. Тхер, З. Юдіна (російська мова і література), М. Кінасевич, Т. Слуцька, Н. Іллєнко (педагогічні предмети), П. Фурса, М. Хоміцький, В. Варивода, І. Бондаренко, С. Ласкавий, К. Еланський (математичні предмети), Л. Овчаренко (природничі предмети), С. Чайківська (географія), І. Широкий, Н. Артеменко, О. Бухранська (історичний напрям), Б. Городецький, В. Добрянський, Є. Крутій (малювання, трудове навчання), М. Магурський, І. Івашкевич, Я. Колчикевич, І. Бальовський, В. Кіцький, В. Герасімов, П. Касперський (музичні предмети), І. Прокопів (іноземна мова), М. Лось, З. Білинський (фізкультурно-військові предмети). Згадує М. Казан, випускник 1958 р., пенсіонер, колишній заступник директора педагогічного училища: ”У педучилищі працювали висококваліфіковані і досвідчені вчителі Г. Войтюк, О. Регульська, С. Чайківська, М. Магурський. Дуже поважали учні Г. Войтюк, яка приїхала у Самбір зі східних областей. Ми відчували, що у душі ця вчителька дуже любить Україну, її людей, національні традиції ... ”.

У 60-х роках спеціальність, якої набували випускники училища, отримала назву ”Викладання в початкових класах”. Колишня держава СРСР звертала велику увагу на викладання російської мови і літератури та предметів історичного циклу. Історію КПРС, суспільствознавство, нову історію, основи атеїзму, методику історії викладали, як правило, члени КПРС І. Широкий, Л. П’єщук, І. Гринаш. Російської мови і літератури навчали З. Юдіна, О. Регульська (Землянова), К. Дутко, Н. Кириченко, М. Павловська, української мови і літератури – З. Янчишина, Л. Рижук, Г. Войтюк, М. Коваленко, О. Куц, Є. Новікова, Н. Стайоха. Предмети математичного циклу викладали В. Варивода, М. Сорока, А. Ніколенко, І. Брона, О. Сидір; педагогіку і психологію – І. Тимчишин, В. Радзіванівська, М. Баришевський; хімію і біологію – Л. Овчаренко, В. Губич; географічні предмети – С. Чайківська, В. Кочура, малювання – Б. Городецький, М. Щерба; іноземні мови – Н. Чала, Л. Когут, Д. Пушак; каліграфію – П. Ільїч, П. Колєснікова; фізичне виховання – М. Лось, З. Білинський, Л. Машуровська, Ю. Маланій, О. Малишев; військову підготовку, проекційну апаратуру – Й. Волошанський, сценічне мистецтво – Є. Григорович; практичні роботи – О. Малишев, Л. Калугіна. Найбільшою була когорта вчителів музики: І. Бальовський, Е. Баранкова, М. Магурський, Я. Колчикевич, Б. Терлак, Я. Дигдало, М. Ясінський, Я. Кузьо, Я. Зубрицький, П. Касперський, С. Дубицька, М. Казан, І. Сорока, Б. Бобко.

Першою завідувачкою шкільного відділення (1960–1975 рр.) була О. Регульська (Землянова). Згадує заступник директора з педагогічної практики коледжу, випускник 1954 р. І. Кучманич: ”О. Регульська - цікава співрозмовниця, майстерно володіла словом. Завжди була оптимісткою, у доброму настрої. Організовувала надзвичайно цікаві і повчальні виховні заходи…”. Після О. Регульської функції завідувача відділення виконували заступники директора з навчальної роботи В. Варивода (1975–1986 рр.), М. Казан (1986–1994 рр.) і В. Тесак (1994–2007 рр.).

З 1 листопада 2007 р. наказом директора педколеджу відновлено посаду завідувача відділення початкової освіти, на яку призначено кандидата педагогічних наук О. Кругляка.

Підготувати фахівця, якому б Українська держава могла довірити свій найцінніший скарб, найсвятішу надію – дитину – молодшого школяра та її душу, – головне завдання відділення початкової освіти.

На чотирьох курсах відділення за спеціальністю 5.01010201 ”Початкова освіта”  навчається понад 350 студентів.
Майбутні вчителі отримують кваліфікацію ”Вчитель початкових класів” та  додаткову кваліфікацію:

 • вчитель іноземної мови у початкових класах,
 • оператор комп’ютерної техніки.

Для навчального процесу є просторі, добре обладнані кабінети, у тому числі  – 5 комп’ютерних, лабораторії, актовий, читальний і спортивні (ігровий, гімнастичний, тренажерний) зали, бібліотека з книжковим фондом понад 62 тисячі примірників.

Навчально-виховний процес на відділенні забезпечують 88 викладачів. Це висококваліфіковані фахівці, педагоги-професіонали власної справи: 3 кандидати наук, понад 60% викладачів із вищою категорією та 30% викладачів-методистів.

На відділенні діє ефективна система організації науково-методичної роботи. Викладачі систематично працюють над оптимізацією навчальних і робочих програм, навчально-методичного забезпечення дисциплін, підготовкою методичних посібників і рекомендацій. За період з 2000 р. підготовлено дві навчальні програми для ВНЗ І-ІІ р. а. , які отримали гриф Міністерства освіти і науки України, понад 20 методичних посібників для школярів, студентів і вчителів початкових класів, серед них – три із грифом Міністерства освіти і науки України. Власні дослідження педагоги опублікували у понад 60 наукових статтях та оприлюднили на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях.

Щорічно бібліотечний фонд навчально-методичної літератури поповнюється власними публікаціями викладачів коледжу:

 • Самбірський державний педагогічний коледж імені Івана Филипчака: історія і сьогодення : Ювілейна книга / За ред. В. Вантуха, О. Кругляка. – Дрогобич: Коло. 2009. – 204 с;
 • Кругляк О.Я. Рухливі ігри та естафети в школі: Посіб. для вчителя. – Т.: Підручники і посібники, 2011. – 112 с. (гриф МОНУ);
 • Лабащук О., Кругляк О. Основи здоров’я. Зошит для 4 класу з друкованою основою. – Т.: Підручники і посібники, 2010. – 48 с. (гриф МОНУ);
 • Мірчук З.П., Мірчук М.В. Альбом. Образотворче мистецтво. 1 клас. – Дрогобич: Вимір, 2008. – 71 с. (гриф МОНУ);
 • Мірчук З.П., Мірчук М.В. Альбом. Образотворче мистецтво. 2 клас. – Дрогобич: Вимір, 2008. – 61 с. (гриф МОНУ);
 • Мірчук З.П., Мірчук М.В. Альбом. Образотворче мистецтво. 3 клас. – Дрогобич: Вимір, 2008. – 61 с. (гриф МОНУ);
 • Мірчук З.П., Мірчук М.В. Альбом. Образотворче мистецтво. 4 клас. – Дрогобич: Вимір, 2008. – 61 с. (гриф МОНУ);
 • Кругляк О. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання учнів початкових класів: Посібник-практикум. – Т.: Підручники і посібники, 2005. – 120 с.;
 • Кругляк О. Фізична культура. Поурочне планування. 1–4 класи. – Т.: Підручники і посібники, 2010. – 80 с.;
 • Рондяк Л., Мацковська Т. Я сам будую своє життя. Навч.-метод. посібник. - Дрогобич: Коло, 2005. - 178 с.;
 • Яремків М., Кругляк О. Мистецтво: види, жанри. Словник-довідник образотворчих термінів. – Т.: Підручники і посібники, 2010. – 80 с.

На відділенні є чимало цікавих напрацювань у позааудиторній виховній роботі студентів, яка складалася десятиліттями і знайшла відбиття у створенні добрих традицій, що ґрунтуються на пошануванні українських національних та загальнолюдських цінностей. Зустрічі з відомими і цікавими людьми, конкурси, фестивалі, вечорниці, спортивні змагання і туристські походи, екскурсії – такі форми є традиційними для всебічного розвитку студента. Викладацький колектив усвідомлює, що в національному і духовному відродженні вчитель початкових класів є ключовою постаттю у побудові фундаменту освіти і виховання молодого українця.

Педагогічний колектив коледжу жив і живе турботами студентської молоді, їхніми помислами і прагненнями, піклується про них, переживає і радіє за них.

Які чутливі і прекрасні слова написані у листі-спогаді випускником відділення, доктором філологічних наук, доцентом, членом Національної спілки журналістів України, Міжнародної асоціації україністів, Наукового товариства імені Тараса Шевченка Зиновієм Бичком: ”Всім дякую за те, що нині маю, дякую за знання, за мудрість, за наполегливість, за працьовитість. Кожен викладач, його образ живуть і житимуть у моєму серці. Усі ці викладачі-Люди мають у моєму житті окремі постаменти, окремі ніші згадок і пам’яті. За всіх молюся до Господа, до Усевишнього. Боже, дай сущим здоров’я, а тим, хто відійшов у Вічність, дай свої ласки для їхніх душ! Самбірське педучилище - тепер коледж! Моя Alma mater! Живи вічно! Процвітай і будь благословенним!”

Світ навколо нас швидко змінюється. Україна приєдналася до Болонського процесу. Ми можемо і повинні стати частиною єдиного європейського освітнього поля. Наша держава має якнайшвидше виконати власні зобов’язання щодо підвищення якості освіти. Це потрібно не Європі, а нашим українським дітям, яким відкривається унікальний шанс здобувати вдома європейську освіту.

Денна форма навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)
3 роки 10 місяців за державним замовленням та за кошти фізичних осіб

Після закінчення коледжу випускники одержують кваліфікацію: “Вчитель фізичної культури”

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:

Фізична культура
ЮНАКИ:     біг 100 м, 1000 м, стрибок у довжину з місця, човниковий біг 4х9 м, підтягування у висі на перекладині;
ДІВЧАТА:     біг 100 м, 500 м, стрибок у довжину з місця, човниковий біг 4х9 м, піднімання тулуба у сід за 1 хв.

Українська мова (диктант).

Профільним є вступне випробування з української мови.

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжувати навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського , Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка  за скороченим терміном навчання
До заяви вступник повинен подати:

 • документ державного зразка про базову загальну середню освіту і додаток до нього - оригінал або  завірену копію (за особистим вибором);
 • Документ, що засвідчує особу:
  паспорт  у вигляді ІD-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку(оригінал або його завірену копію);
  свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 р.(оригінал або його завірену копію)
 • медична довідка за формою 086-о;
 • 4 кольорові фотокартки  розміром 3х4 см;

 

27 квітня 2000 року Самбірський державний педагогічний коледж імені Івана Филипчака отримав ліцензію на право підготовки фахівців з фізичної культури за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», учитель фізичної культури. У цьому ж році був здійснений перший прийом абітурієнтів – 30 осіб.

Сьогодні на відділіенні навчається понад 100 студентів. Формування контингенту студентів здійснюється за рахунок місцевого бюджету і коштів фізичних осіб.

Для організації навчально-виховного процесу створена необхідна матеріально-технічна база, а саме:

 • ігровий спортивний зал;
 • гімнастичний зал;
 • тренажерний зал із сучасним обладнанням;
 • тенісний корт;
 • кабінет ТМФВ – оснащений сучасними ТЗН (телевізор зі сателітарною антеною, DWD – програвач, цифрова відеокамера, комп’ютер з доступом в інтернет).

Освтньо-кваліфікаційна програма підготовки фахівців з даної спеціальності складається з чотирьох циклів: цикл загальноосвітніх дисциплін, гуманітарної , соціальної, природничо-наукової , професійної та практичної підготовки.

Пріоритетна роль відводиться підготовці науково-педагогічних кадрів, активізується науково-пошукова робота викладачів.

Якість професійної підготовки майбутніх фахівців забезпечують понад 40 викладачів. З них: кандидатів наук – 3; 6- магістрів, викладачів методистів – 6; викладачів вищої категорії – 25; старших викладачів – 6.

Викладачі відділення видали ряд навчальних посібників. Кругляк О.Я.: «Від гри до здоров’я нації», «Основи здоров’я і фізична культура. Поурочне планування 1-4 класи., «Рухливі ігри та естафети в школі». Буклів І.М., Войтович М.Х – «Гімнастика в школі 1-4 класи». Буклів 1.М., Ногавиця Т.Б., Кругляк Т.О. – Словник-довідник для вчителя фізичної культури. Буклів І.М., Ногавиця Т.Б. створили 3 навчальні фільми для дисциплін легка атлетика з методикою викладання, лижний спорт.

На спортивно-педагогічних дисциплінах (ТМФВ, легка атлетика з методикою викладання, гімнастика з методикою викладання, спортивні ігри з методиками викладання) впроваджена система підготовки  майбутніх учителів фізичної культури з реалізації міжпредметних зв’язків у процес  фізичного виховання молодших школярів. Впроваджуються інноваційні методи навчання (комп’ютерні технології) у навчальний процес.

Викладачі відділення тісно співпрацюють з кафедрами спортивно-педагогічних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури, з факультетом фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У 2004 році між Дрогобицьким державним педагогічним університетом та Самбірським педагогічним коледжем укладено договір зі спеціальності «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура». Метою договору є підвищення рівня освітньої та наукової діяльності вузів-сторін у системі ступеневої підготовки фахівців зі скоординованими наскрізними навчальними планами та програмами. 50%  випускників коледжу продовжує навчання на факультеті фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного факультету імені Івана Франка за скороченим терміном.

Така ж угода укладена з Львівським державним університетом фізичної культури.

На відділенні значна увага приділяється практичній підготовці майбутніх фахівців. Основою практичної підготовки є педагогічна практика, яка являється органічною складовою частиною вивчення психолого-педагогічних та спортивно-педагогічних дисциплін і забезпечує формування практичних умінь і навичок у роботі з дітьми молодшого, середнього та старшого шкільного віку, формування необхідних для роботи педагога рис особистості та розвитку педагогічних здібностей. Студенти відділу надають практичну допомогу в організації та проведенні шкільних та міських спортивних змагань.

Оздоровча та спортивно-масова робота в коледжі є невід’ємною складовою навчально-виховного процессу з фізичного виховання. З метою массового залучення студентської молоді до самостійних систематичних занять фізичними вправами , до занять в спортивних секціях в коледжі проводяться такі оздоровчо-спортивні заходи:

 • Першість коледжу з легкоатлетичного кросу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, міні-футболу, танцювальної аеробіки.
 • Туристичні походи.
 • День здоров’я (в якому беруть участь і працівники коледжу).
 • Тиждень українського спортовця.

Свою спортивну майстерність студенти коледжу вдосконалюють в спортивних секціях з баскетболу, волейболу, футболу, легкої атлетики, настільного тенісу, атлетичної гімнастики.

Педагогічний колледж має певні спортивні здобутки. Студенти відділення фізичного виховання є учасниками міжнародних турнірів з футболу (Швейцарія, Польща, Німеччина). Значних  успіхів домоглися спортсмени легкоатлети, футболісти, баскетболісти в обласних і республіканських змаганнях змаганнях:

 • 2010 р.травень. Львів – першість області з легкої атлетики серед студентів ВНЗ-1-2 р. а – 3 місце. Склад команди - Намісняк Василь, Лешко Іван, Шигін В, Сивик Ігор, Гірняк Андрій.
 • 2010 (червень) – студенти Гасій Т., Феданяк С., Гірняк А. – учасники  міжнародного турніру з футболу (Німеччина) – 8 команд (     ) – 2 – місце.
 • 27-29.09.10 р. – чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів 1993/94 р.н. м. Ялта. Савка Іван -  6.18.0  (2 з п.)-7 місце,  Романишин Олег – 6.17.0 (2 км з/ п) – 6 місце
 • 1.10.10 р. – міжнародний турнір з легкої атлетики. Ужгород Савка Іван, Романишин Олег – 800 м 2.04.0 с – 1 місце.
 • 2010 р. - Гасій Тарас, Феданяк Степан,   Сивик Ігор,  Фединяк Ігор, Гірняк Андрій, Сілецький Євген -  чемпіони області з футболу у складі юнацького складу ФК "Самбір".
 • 19.10.2010 р. Львів. Фінальні змагання з міні-футболу серед студентів ВНЗ 1-2 р.а. Львівської обл. – 2 місце. За команду виступали- Феданяк Степан, Сивик Ігор, Гасій Тарас, Мацько Богдан, Фединяк Ігор, Гірняк Андрій, Здреник Ігор, Ковалик Богдан.
 • 19.10.2010 р. Першість області з легкоатлетичного кросу серед студентів ВНЗ 1-2 р.а. Львів. Команда зайняла перше місце – Романишин Олег, Савка Іван, Гірняк Андрій, Шубак Володимир, Лешко Іван, Сивик Ігор, Лях Богдан. В особистому заліку – 2 місце- Романишин Олег 2.41.4 с, Савка Олег – 3 місце – 2.44.0 с.
 • 25-26.10. 10 р. Першість області з баскетболу серед студентів ВНЗ 1-2 р.а. – 1 місце. Львів. Склад команди: Феданяк Степан, Кривда Іван, Мацько Богдан, Гасій Тарас, Фединяк Ігор, Продиус Дмитро, Габрей Андрій, Сніч Ігор.
 • 20-23.12.2010 – міжнародний турнір "Кубок Операйла" – 3 - місце з бігу на дистанції 2000 м з/п.- Савка Іван.
 • 30-31 січня 2011р. Чемпіонат України серед ДЮСШ,СДЮШОР у приміщенні. м. Запоріжжя. Савка Іван – перше місце на дистанції 2000 м з/п – 6:02,07 с. Романишин Олег – 3 місце на дистанції 2000 м з/п – 6:09,08 с
 • 24.02.2011 р. Львів. Обласні змагання серед студентів ВНЗ 1-2 р.а. з лижних перегонів. Команди дівчат та юнаків вибороли перші місця. Особистий залік:
  • 1 місце – Харьо Божена;
  • 2 місце – Сивик Ігор;
  • 2 місце – Чіх Галина; 3 місце – Сухорудченко Людмила.

На відділенні фізичного виховання навчаються студенти з різних регіонів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.