ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Запропонована програма укладена на основі навчального плану з образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи. Завдання в програмі закладені за принципом: «Від простого до складного». Випробування триває чотири години. На іспиті з живопису вступники виконують з натури малюнок натюрморту (групи предметів об’єднаних єдиним змістом), складеного з предметів посуду та овочів і фруктів на кольоровому тлі.
       Завдання виконується акварельними або гуашевими фарбами на папері формату А-3.
       В малюнку фарбами необхідно показати:
- вміння розміщати малюнок на аркуші паперу;
- послідовно вести лінійну побудову натюрморту в перспективі;
- передавати основний кольоровий тон предметів;
- дотримуватись світлоти та насиченості кольору;
- передавати основну форму, об’єм та пропорції предметів;
- під час живопису дотримуватись культури виконання малюнка.

Критерії оцінювання екзаменаційних робіт абітурієнтів:
  
1) композиція – 2 бали;
2) побудова – 3 бали;
3) колірне вирішення – 6 балів;
4) культурне виконання – 1 бал.

ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Програма розроблена  відповідно   програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів та існуючих правил змагань з легкої атлетики.
Абітурієнти, які вступають на спеціальність 5.01020101 “Фізичне виховання, складають випробування з фізичної підготовленості.
       Іспит  з фізичної підготовленості  проводиться в один день:
човниковий біг 4x9 м, стрибок у довжину з місця, підтягування у висі  на перекладині 
( юнаки ), піднімання тулуба у сід за 1 хвилину ( дівчата ),  біг 100 , 1000 метрів – юнаки, 100 , 500 м –дівчата.
Умови виконання , вимоги і  нормативи,  норми оцінювання з фізичної підготовленості.

Детальніше: ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 До програми з української мови для вступників  включено  зміст навчального матеріалу, який входить до мовної змістової лінії чинної програми з української мови, затвердженої Міністерством освіти і науки України ( лист № 1/9-115 від 14.02.2014 року).
     Програма з української мови для вступників складається з двох розділів.        Перший розділ містить перелік правописних тем з мовної змістової лінії, якими повинен володіти вступник ( вміти правильно застосовувати на письмі вивчений теоретичний матеріал з правопису). У другому розділі перелічено основні вміння і навички, якими має володіти вступник.

Детальніше: ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Програма з математики для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Програма з математики для вступників складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник (вміти правильно їх використовувати при розв’язанні задач, посилатися на них при доведенні теорем). У другому розділі вказано теореми, формули та властивості, які треба вміти доводити. Зміст теоретичної частини іспитів формується з цього розділу. У третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички, якими має володіти вступник.
На іспиті з математики вступник до вищого навчального закладу повинен показати :
1)    чітке знання означень математичних понять, термінів, формулювань правил, ознак, теорем, передбачених програмою, вміння доводити їх;
2)    вміння точно і стисло висловити  математичну думку в усній і письмовій формі, використовувати відповідну символіку;
3)    впевнене володіння практичними математичними вміннями і навичками, передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв’язанні задач і вправ.

Дана програма відповідає діючим  програмам з алгебри та геометрії для основної школи.

Детальніше: Програма з математики

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

І. Основні поняття та відомості з біології рослин

1. Основні ознаки живого. Сучасна класифікація живого.
2. Клітинна будова живих організмів. Будова рослинної клітини. Утворення клітин.
3. Загальна характеристика царства Рослин.
4. Загальна характеристика нижчих рослин.
5. Загальна характеристика вищих спорових рослин. Утворення органів і особливості розмноження у вищих спорових рослин.
6. Загальна характеристика мохоподібних рослин. Значення мохоподібних в екосистемах і в практичній діяльності людини.
7. Загальна характеристика та різноманітність хвощеподібних рослин. Значення хвощів в екосистемах і в практичній діяльності людини.
8. Загальна характеристика плауноподібних та їх значення в екосистемах.
9. Загальна характеристика папоротеподібних та їх значення в екосистемах.
10. Загальна характеристика насінних рослин.
11. Загальна характеристика представників відділу Голонасінних рослин. Різноманітність голонасінних та їх значення в екосистемах.
12. Загальна характеристика відділу «Покритонасінні».
13. Вегетативні органи квіткових рослин. Корінь і коренева система. Пагін і система пагонів. Стебло – вісь пагона. Листок – бічний орган пагона. Видозміни пагона.
14. Вегетативне розмноження.
15. Генеративні органи квіткових рослин. Квітка. Суцвіття. Запилення. Запліднення і розвиток насінини. Плід. Поширення плодів і насіння.
16. Загальна характеристика та різноманітність представників класу «Дводольних».
17. Загальна характеристика та різноманітність представників класу «Однодольних».
18. Обмін речовин та фотосинтез у рослин. Дихання рослин.
19. Мінеральне живлення та транспірація у рослин.
20. Розмноження рослин. Ріст та розвиток квіткової рослини.

Детальніше: ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ

Дочірні категорії