Наказ про допуск

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

ГРУПА № 1

Гіна Ірина Андріївна
Брийовська Юлія Олегівна
Долик Іванна Миколіївна
Жолубак Оксана Ігорівна
Лойко Андріяна Вікторівна
Якимів Вікторія Тарасівна
Ільба Марія Ярославівна
Юрків Андріана Богданівна
Бігун Марія Миколаївна
Булеца Аліса Миколаївна
Ожог Софія Андріянівна
Верес Ілона Михайлівна
Шемердяк Наталія Володимирівна
Сакаль Ольга Романівна
Купцьо Мар’яна Богданівна
Мацелюх Валерія Михайлівна
Шевців Мар’яна Євгенівна
Димінська Марія Володимирівна
Броновська Вікторія Романівна
Співак Марина Михайлівна
Перевізник Оксана Ігорівна
Борович Лілія Богданівна
Кішко Олена Богданівна
Міхович Ірина Романівна
Денега Марія Петрівна

ГРУПА № 2

Цікалишин Марія Миколаївна
Шот Оксана Іванівна
Романів Соломія Степанівна
Шаламага Богдана Михайлівна
Стецишин Марія Андріївна
Бойко Марія Іванівна
Павліш Анастасія Іванівна
Кручена Тетяна Ярославівна
Попівчак Ірина Михайлівна
Маєнта Галина Володимирівна
Козар Юлія Андріївна
Катаман Наталія Володимирівна
Біляк Юліанна Володимирівна
Денькович Віта Володимирівна
Шибка Іванна Іванівна
Назар Сніжана Романівна
Максимович Вероніка Ігорівна

Детальніше: Cписки абітурієнтів, які допускаються до складання вступних випробувань (по групах)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА БАЗІ   ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Програма розроблена  відповідно   програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів та існуючих правил змагань з легкої атлетики.
Абітурієнти складають вступний іспит  з фізичної культури, який        проводиться в один день: човниковий біг 4х9 м, стрибок у довжину з місця, підтягування у висі  на перекладині ( юнаки ), піднімання тулуба у сід за 1 хвилину ( дівчата ),  біг 100 , 1000 метрів (юнаки), 100 , 500 м (дівчата).

                     Умови виконання , вимоги і  нормативи,  норми оцінювання  

Детальніше: ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (11 клас)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (ПРОФІЛЬНИЙ)
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ  ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЗА  ДЕННОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ІІ КУРСУ ЛІЦЕНЗОВАНОГО ОБСЯГУ

Запропонована програма укладена на основі навчального плану з образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи. Завдання в програмі закладені за принципом: «Від простого до складного». Випробування триває чотири години. На іспиті з образотворчого мистецтва  вступники виконують з натури малюнок натюрморту (групи предметів, об’єднаних єдиним змістом), складеного з предметів посуду та овочів і фруктів на кольоровому тлі.
Завдання виконується акварельними або гуашевими фарбами на папері формату А-3.
В малюнку фарбами необхідно показати:
- вміння розміщати малюнок на аркуші паперу;
- послідовно вести лінійну побудову натюрморту в перспективі;
- передавати основний кольоровий тон предметів;
- дотримуватись світлоти та насиченості кольору;
- передавати основну форму, об’єм та пропорції предметів;
- під час живопису дотримуватись культури виконання малюнка.

Критерії оцінювання вступного іспиту з образотворчого мистецтва:
  
1) композиція – 2 бали;
2) побудова – 3 бали;
3) колірне вирішення – 6 балів;
4) культурне виконання – 1 бал.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА(ПРОФІЛЬНИЙ)
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Запропонована програма укладена на основі навчального плану з образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи. Завдання в програмі закладені за принципом: «Від простого до складного». Випробування триває чотири години. На іспиті з образотворчого мистецтва  вступники виконують з натури малюнок натюрморту (групи предметів об’єднаних єдиним змістом), складеного з предметів посуду та овочів і фруктів на кольоровому тлі.

Завдання виконується акварельними або гуашевими фарбами на папері формату А-3.
В малюнку фарбами необхідно показати:
- вміння розміщати малюнок на аркуші паперу;
- послідовно вести лінійну побудову натюрморту в перспективі;
- передавати основний кольоровий тон предметів;
- дотримуватись світлоти та насиченості кольору;
- передавати основну форму, об’єм та пропорції предметів;
- під час живопису дотримуватись культури виконання малюнка.

Критерії оцінювання вступного іспиту з образотворчого мистецтва:
  
1) композиція – 2 бали;
2) побудова – 3 бали;
3) колірне вирішення – 6 балів;
4) культурне виконання – 1 бал.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Програма розроблена  відповідно   програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів та існуючих правил змагань з легкої атлетики.
Абітурієнти складають вступний іспит з фізичної культури, який проводиться         в один день: човниковий біг 49 м, стрибок у довжину з місця, підтягування у висі  на перекладині ( юнаки ), піднімання тулуба у сід за 1 хвилину ( дівчата ),  біг 100 , 1000 метрів (юнаки), 100 , 500 м (дівчата).

                       Умови виконання , вимоги і  нормативи,  норми оцінювання

Детальніше: ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

До програми з української мови для вступників  включено  зміст навчального матеріалу, який входить до мовної змістової лінії чинної програми з української мови, затвердженої Міністерством освіти і науки України (Лист від 16.09. 2015 № 940 “Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у  2015/2016 навчальному році”).

Програма з української мови для вступників складається з двох розділів. Перший розділ містить перелік правописних тем з мовної змістової лінії, якими повинен володіти вступник ( вміти правильно застосовувати на письмі вивчений теоретичний матеріал з правопису). У другому розділі перелічено основні вміння і навички, якими має володіти вступник.

Детальніше: ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Програма з математики для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Програма з математики для вступників складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник (вміти правильно їх використовувати при розв’язанні задач, посилатися на них при доведенні теорем). У другому розділі вказано теореми, формули та властивості, які треба вміти доводити. Зміст теоретичної частини іспитів формується з цього розділу. У третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички, якими має володіти вступник.
На іспиті з математики вступник до вищого навчального закладу повинен показати :
1)    чітке знання означень математичних понять, термінів, формулювань правил, ознак, теорем, передбачених програмою, вміння доводити їх;
2)    вміння точно і стисло висловити  математичну думку в усній і письмовій формі, використовувати відповідну символіку;
3)    впевнене володіння практичними математичними вміннями і навичками, передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв’язанні задач і вправ.


Дана програма відповідає діючим  програмам з алгебри та геометрії для основної школи.

Детальніше: Програма з математики

Дочірні категорії