Навчально-виробнича робота

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх учителів є педагогічна практика, яка спрямована на закріплення і реалізацію в спеціально створених умовах набутих студентами предметних, психолого-педагогічних, методичних знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності у школі та на творчий розвиток і саморозвиток майбутнього вчителя, формування в нього професійно значущих якостей і готовності до інноваційної педагогічної діяльності.

Бази практик – це навчальні заклади міста Самбора, Самбірського району та інших районів Львівської області, з якими укладені багаторічні або одноразові угоди.

Друк

Виховна робота

Білинська Ірина Яківна, заступниця директора з гуманітарної освіти та виховання

Основа мета виховання студентської молоді – це формування самодостатньої особистості, яке усвідомлює власну належність до української нації, сучасної Європейської цивілізації, збереження і збагачення українських традицій, звичаїв, шанобливого ставлення до українських святинь, української мови, формування культури співжиття з іншими народами і меншинами, які проживають на теренах України.

Традиційно, кожного року у жовтні проводиться тиждень творчості Івана Франка, під час якого студенти відвідують музей-садибу І. Франка, читають на її території твори письменника.

Актуальним є День української писемності і мови – національне патріотичне свято, яке пов’язується із урочистим відкриттям І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика

Друк

Навчальна частина

Собковська Ольга Михайлівна, заступниця директора з навчальної роботи

Навчальна частина та методичний кабінет щорічно працюють згідно складених планів роботи. Систематично організовувалось вивчення і практичне виконання наказів та інструктивних листів Міністерства освіти і науки

України, Департаменту освіти і науки Львівської ОДА, своєчасно доводилась інформація до відома викладачів та здійснювались заходи щодо їх виконання.
На засіданнях педагогічних рад розглядаються питання підвищення професійного рівня педагогів у здійсненні освітнього процесу, надання педагогічним працівникам нових педагогічних знань з актуальних проблем освіти, ознайомлення з новими педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом, аналізувався стан навчально-виховного процесу, вивчення досягнень педагогічної науки, інноваційного досвіду і перспектив упровадження нових освітніх технологій. Своєчасно розробляється графік навчального процесу, розклади занять, графіки проведення лабораторних робіт, обов'язкових контрольних робіт, розклади екзаменаційних сесій, графіки тематичного та модульного контролю знань. До початку кожного навчального року готується відповідна документація: журнали академгруп, журнали керівників груп. Залікові книжки, студентські квитки, журнали циклових комісій, журнали обліку індивідуальних занять, із навчання гри на музичному інструменті, індивідуальні журнали викладачів фізичного виховання, книги внутрішнього контролю дирекції та завідувачів відділень, книги обліку заміни та вичитки навчальних годин, книга видачі навчальних журналів.Янчак Оксана Володимирівна - секретар навчальної частини
Систематично здійснюється перевірка навчально-методичних комплексів дисциплін, навчальних журналів та іншої документації.
Робота кожної з 10 циклових комісій проводиться згідно складених планів роботи.
У кінці кожного навчального семестру на педагогічних радах аналізується робота педагогічного колективу.
Головне завдання навчально-методичної роботи – створення, організація навчання спеціаліста-професіонала, здатного до професійного розвитку впродовж життя, мобільного в освоєнні та впровадженні наукомістких інформаційних технологій, а також підготовка колективу – таких же професіоналів-викладачів.
Протягом останніх років педагогічний колектив працює над актуальною проблемою «Підвищення відповідальності викладача за підготовку висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця».

Друк

Директор

ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ - Вантух Володимир Петрович

Я, як директор зобов’язаний забезпечити:

 • проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти;
 • високоефективне і стійке фінансово-економічне, господарське становище;
 • функціонування умов колективного договору;
 • проведення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників і спеціалістів навчального закладу їх економічного, правового і професійного навчання безпосередньо у навчальному закладі або за договором в інших учбових закладах включаючи обов’язком особисте підвищення кваліфікації або підготовку протягом терміну контракту (але не рідше одного року за п’ять років);
 • додержання чинного законодавства, а саме на використання засобів щодо вдосконалення управління,зміцнення договірної, трудової дисципліни, вжиття заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці;
 • ефективне використання державного майна відповідно до показників затверджених Кабінетом Міністрів України та його збереження;
 • своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками та іншими організаціями, своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, недопущення заборгованості заробітної плати, оплати податків, зборів та обов’язкових платежів. Дотримання порядку обслуговування і використання позабюджетних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна,закріпленого за навчальним закладом та вжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати;
 • виконання програми соціального розвитку колективу;
 • використання освітницьких програм;
 • своєчасне подання Департаменту встановленої статистичної бухгалтерської звітності, а також на вимогу Департаменту, інших необхідних відомостей про роботу і стан навчального закладу.

Друк

Структура

ДИРЕКТОР - Вантух Володимир Петрович, кандидат економічних наук

ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРА:

Собковська Ольга Михайлівна, заступниця директора з навчальної роботи;

Білинська Ірина Яківна, заступниця директора з гуманітарної освіти та виховання;

Охріменко Леся Теодозіівна, заступниця директора з навчально-виробничої роботи;

Гочак Володимир Іванович, заступник директора з господарсько-адміністративної роботи.

ЗАВІДУВАЧІ ВІДДІЛЕНЬ:

Кругляк Олег Ярославович, завідувач відділення початкової освіти, кандидат педагогічних наук;

Мількович Галина Іванвна, завідувач відділення образотворчого мистецтва;

Лимар Володимир Вікторович, завідувач відділення фізичного виховання;

Сколець Ольга Костянтинівна, завідувач відділення дошкільної освіти

У коледжі функціонує 10 циклових комісій.
На теперішній час у навчальному закладі працює 110 викладачів, з них:
4 – кандидати наук: В. Вантух, О. Кругляк, Л. Рондяк, Л. Войтків
64 викладачів з вищою категорією,
35 викладачів-методистів,
7 старших викладачів,
11 магістрів,
30 викладачів – відмінників освіти України,
лаборанти, бухгалтери і технічні працівники.

У педагогічному коледжі на денній формі навчання навчається понад 700 студентів.

Навчально-виховному процесу успішно допомагають працівники бібліотеки: М. Паславська, завідувачка бібліотеки, О. Люля, Л. Криницька та Г. Язова.

Бухгалтерський облік у навчальному закладі здійснюють М. Пенюк, головна бухгалтерка, С. Остапенко, Г. Сорока, С. Гурин та Б. Сухар.

Друк