Переддипломна педагогічна практика

Переддипломна педагогічна практика студентів 4-х курсів є завершальним етапом практичної підготовки майбутнього вчителя і проводилася в терміни, передбачені навчальним планом (з 21 січня протягом 6-ти тижнів).

У ході переддипломної практики студенти виконували обов’язки вчителів початкових класів, вчителів фізичної культури, образотворчого мистецтва та вихователів закладу дошкільної освіти – проводили уроки, позакласну та гурткову роботу, заняття з основної кваліфікації та спеціалізації.

До переддипломної педагогічної практики було допущено 179 студентів, які успішно виконали попередні види педагогічної практики.

В основному всі студенти сумлінно та старанно відносились до покладених на них обов’язків учителя: вони володіють  професійними  вміннями і навичками, є комунікабельними,  організованими, готовими працювати  у школі.

Під час проходження переддипломної педагогічної практики студенти-практиканти мали змогу вдосконалювати уміння складати конспекти уроків різного типу, апробовувати нетрадиційні уроки (уроки-квести, уроки-ярмарки, екскурсії …), правильно використовувати такі методи і прийоми як: дидактичний прийом «Крісло автора», з’ясувати позитивні характеристики техніки «Лего», застосувати буктрейлер, сторітелінг, ранкові зустрічі, створення флешкарти, кола вибору. Саме ці методи і прийоми не тільки стимулювали пізнавальну активність школярів, а ще й формували їх партнерські стосунки, розвивали дослідницькі якості, максимально їх розкривали, адже «Теорія мертва без практики, але практика без теорії – незряча…».

На захисті переддипломної педагогічної практики переконливими були відповіді випускників, щодо вимог, яким повинен відповідати сучасний вчитель, які інноваційні технології використовує у своїй діяльності, визначення складностей щодо організації плідної співпраці з батьками.

Чим тільки випускники не дивували на захисті – і «квітами передбачення», і педагогічним панно та навіть кінофестом!

Загалом, як відзначила заступник директора з навчально-виробничої роботи Охріменко Л. Т., захист переддипломної педагогічної практики показав, що студенти мають високу теоретичну і практичну підготовку, вміють використовувати інноваційні методи навчання, поєднувати їх у ході роботи, підбирати і виготовляти відповідний дидактичний матеріал, вміють будувати справжні партнерські стосунки з школярами, стимулювати їх інтелектуальну, особистісну та емоційну сферу, правильно дозувати час, об’єктивно оцінювати відповіді школярів, проводити дивовижні ранкові зустрічі, тренінги, динамічні та ритмічні паузи, які дають можливість проводити сучасні продуктивні уроки.

 

 

Друк