Використання сучасних технологій в навчанні

Звичайно, кожен з нас хоче, щоб наших дітей у школі навчали висококваліфіковані педагоги. Але мабуть також ми розуміємо, що не в змозі надати усіх знань та навичок нашим студентам (майбутнім педагогам). Залишається навчити їх постійно самовдосконалюватись.

За 18 років праці в нашому закладі переді мною поставали такі організаційні питання:

 1. Як часто наші студенти по хворобі, чи з інших причин, не можуть відвідати навчання в коледжі? Відповідно, ми не можемо надати їм знань та вчасно перевірити їх навички. Як запобігти цьому?
 2. Як оптимізувати свою роботу (педагога)? Щоб на парі студенти не нудьгували, їм потрібно, або щось постійно розказувати, або ставити цікаві задачі (проблеми). Ми ж знаємо, що розказувати ту ж саму тему 4 пари підряд з цікавістю дуже важко і після таких лекцій себе почуваємо досить втомленими.

Відповідно ці питання мене заставили вивчати нові інформаційні методи з залученням сучасних технологій. Сучасний стан суспільного розвитку, однією з особливостей якого виступає багаторазове збільшення інформаційних потоків, змушує формулювати принципово нові пріоритети в підготовці спеціалістів вищої школи.

Завдання, що постає перед вищим навчальним закладом (далі – ВНЗ), полягає не стільки в тому, щоб дати певний обсяг інформації студенту, скільки у формуванні певної нормативної й мотиваційно-ціннісної структури особистості студента, провідним компонентом якого буде потреба в постійному самовдосконаленні.

Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії.

В січні 2011 року на базі системи дистанційного навчання мною створено сайт «Навчання для мене» http://www.eduforme.org/. З часом тут розміщено лекційний матеріал для вивчення відповідних предметів з циклу комп’ютерних дисциплін. Це дало змогу студентам отримати доступ до лекційного матеріалу в будь-якому місці засобами ноутбуків чи телефонів. В даній системі розроблено засоби для виконання завдань та самоконтролю, що якісно підняло рівень знань та вмінь. Окрім цього, студенти навчились безпосередньо опрацьовувати інформацію не лише з даного сайту, а й з Інтернет у цілому.

Дистанційна освіта - це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь який зручний час. Положення про дистанційну освіту та Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні регулює права та обов'язки учасників навчального процесу.

Моделі дистанційного навчання :

 • на базі самостійного вивчення матеріалу (екстернат);
 • навчання в університеті;
 • співпраця навчальних закладів;
 • автономні освітні установи;
 • автономні навчальні системи;
 • дистанційне навчання з використанням мультимедійних програм.

 

Сьогодні більшість ВНЗ, а університети (обов’язково) мають системи дистанційного навчання, де розміщують лекції та завдання. Наші майбутні випускники, що збираються продовжити навчання у вишах стикнуться з такими методиками навчання та сайтами.

Звичайно існують і негативні сторони дистанційного навчання:

 • студенти не завжди самодисципліновані, свідомі і самостійні, як необхідно при дистанційному навчанні;
 • відсутність постійного контролю.

 

Тому низку практичних занять та контрольних тестів проводиться лише в аудиторії.

Паралельно вивчались можливості розміщення великих об’ємів методичних матеріалів в Інтернет засобами хмарних технологій (презентації, відео тощо). Що також навчаємо студентів. Створено декілька завдань з використанням цих технологій.

На каналі youtube (https://www.youtube.com/user/Victorshuper) з лютого 2015р. розміщено понад 40 відеоуроків, котрі розташовані у списки відтворення по розділах відповідних курсів (предметів). Це різко полегшило роботу колег, оскільки ми не розказуємо той самий матеріал усі чотири пари підряд, а лише контролюємо подачу інформації та виконання завдання студентами.

З січня по листопад 2018 року уроки переглянуто понад 17 тисяч раз. Це доводить, що використовуються це відео не лише нашими студентами. Маємо можливість переглянути докладну статистику по кожному відеоуроку.

Уже 3 роки навчаємо наших студентів 4-го курсу відділу «Початкова освіта» створювати свої навчальні курси в системі MOODLE.

Цього навчального року поставлено завдання створити відеоуроки по використанню системи MOODLE. На сайті створено відповідний навчальний курс «Створення дистанційних курсів». В даний момент виконуються роботи по налаштуванню оцінювання відповідних завдань цього курсу.

Будь-який педагог має можливість зареєструватись на цей курс, отримати інформацію, методичні рекомендації та створити на цьому ж сайті свої навчальні курси. Планується видача сертифікатів після проходження навчання та створення своїх курсів.

Використані джерела:

 1. Дистанційне навчання - від теорії до практики, актуальний мережевий семінар http://www.osvita.org.ua/distance/articles/15/
 2. Дистанційна освіта https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/distancijna-osvita

Шупер В. Й.
06.11.2018

Друк