ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ

Програма з математики для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Програма з математики для вступників складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник (вміти правильно їх використовувати при розв’язанні задач, посилатися на них при доведенні теорем). У другому розділі вказано теореми, формули та властивості, які треба вміти доводити. Зміст теоретичної частини іспитів формується з цього розділу. У третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички, якими має володіти вступник.
На іспиті з математики вступник до вищого навчального закладу повинен показати :
1) чітке знання означень математичних понять, термінів, формулювань правил, ознак, теорем, передбачених програмою, вміння доводити їх;
2) вміння точно і стисло висловити математичну думку в усній і письмовій формі, використовувати відповідну символіку;
3) впевнене володіння практичними математичними вміннями і навичками, передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв’язанні задач і вправ.


Дана програма відповідає діючим програмам з алгебри та геометрії для основної школи.

Продовжити

Друк

ПРОГРАМА З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Запропонована програма укладена на основі навчального плану з образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи. Завдання в програмі закладені за принципом: «Від простого до складного». Випробування триває чотири години. На іспиті з образотворчого мистецтва вступники виконують з натури малюнок натюрморту (групи предметів об’єднаних єдиним змістом), складеного з предметів посуду та овочів і фруктів на кольоровому тлі.

Завдання виконується акварельними або гуашевими фарбами на папері формату А-3.
В малюнку фарбами необхідно показати:
- вміння розміщати малюнок на аркуші паперу;
- послідовно вести лінійну побудову натюрморту в перспективі;
- передавати основний кольоровий тон предметів;
- дотримуватись світлоти та насиченості кольору;
- передавати основну форму, об’єм та пропорції предметів;
- під час живопису дотримуватись культури виконання малюнка.

Критерії оцінювання вступного іспиту з образотворчого мистецтва:

1) композиція – 2 бали;
2) побудова – 3 бали;
3) колірне вирішення – 6 балів;
4) культурне виконання – 1 бал.

Друк

ПРОГРАМА З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (11 клас)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ІІ КУРСУ ЛІЦЕНЗОВАНОГО ОБСЯГУ

Запропонована програма укладена на основі навчального плану з образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи. Завдання в програмі закладені за принципом: «Від простого до складного». Випробування триває чотири години. На іспиті з образотворчого мистецтва вступники виконують з натури малюнок натюрморту (групи предметів, об’єднаних єдиним змістом), складеного з предметів посуду та овочів і фруктів на кольоровому тлі.
Завдання виконується акварельними або гуашевими фарбами на папері формату А-3.
В малюнку фарбами необхідно показати:
- вміння розміщати малюнок на аркуші паперу;
- послідовно вести лінійну побудову натюрморту в перспективі;
- передавати основний кольоровий тон предметів;
- дотримуватись світлоти та насиченості кольору;
- передавати основну форму, об’єм та пропорції предметів;
- під час живопису дотримуватись культури виконання малюнка.

Критерії оцінювання вступного іспиту з образотворчого мистецтва:

1) композиція – 2 бали;
2) побудова – 3 бали;
3) колірне вирішення – 6 балів;
4) культурне виконання – 1 бал.

Друк

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

До програми з української мови для вступників включено зміст навчального матеріалу, який входить до мовної змістової лінії чинної програми з української мови, затвердженої Міністерством освіти і науки України (Лист від 16.09. 2015 № 940 “Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році”).

Програма з української мови для вступників складається з двох розділів. Перший розділ містить перелік правописних тем з мовної змістової лінії, якими повинен володіти вступник ( вміти правильно застосовувати на письмі вивчений теоретичний матеріал з правопису). У другому розділі перелічено основні вміння і навички, якими має володіти вступник.

Продовжити

Друк

ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Програма розроблена відповідно програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів та існуючих правил змагань з легкої атлетики.
Абітурієнти складають вступний іспит з фізичної культури, який проводиться в один день: човниковий біг 49 м, стрибок у довжину з місця, підтягування у висі на перекладині ( юнаки ), піднімання тулуба у сід за 1 хвилину ( дівчата ), біг 100 , 1000 метрів (юнаки), 100 , 500 м (дівчата).

Умови виконання , вимоги і нормативи, норми оцінювання

Продовжити

Друк

  • 1
  • 2