Практика

Навчально-виробнича практика організовується в рамках навчального процесу і передбачає залучення студентів коледжу з першого до випускного курсів до систематичної педагогічної діяльності. Це дозволяє послідовно і систематично протягом усіх років навчання поєднувати оволодіння теорією з практичною діяльністю майбутніх учителів у школах та позашкільних закладах.

Педагогічна практика на відділеннях початкової освіти, фізичного виховання та образотворчого мистецтва – це комплекс, що включає: навчальну практику, практику з позакласної та позашкільної виховної роботи, літню педагогічну та педагогічно-етнографічну практику, практику ”Пробні уроки і заняття”, практику ”Перші дні дитини в школі”, переддипломну практику.

Педагогічна практика на відділенні дошкільної освіти включає: спостереження педагогічного процесу, пробні заняття у групах дітей дошкільного віку та переддипломну практику.

Відділення ”Діловодство” має два види практики: навчальну та технологічну (переддипломну).

Зміст практики визначається програмами.

Крім основної спеціальності, студенти відділень проходять практику з додаткової кваліфікації.

У 40–50-х роках минулого століття педагогічною практикою керували викладач педагогіки і психології М. Кріс. З 1946 і до 1950 рр. завідувачкою практикою була педагог О. Бендерська. У 1950 – 1952 рр. педпрактикою керувала викладачка педагогіки Н. Федорець. З 1952 до 1954 рр. завідувачкою педпрактикою була викладачка педагогіки Н. Дудка, у 1954 р. - Т. Слуцька. З 1956 до 1960 рр. педагогічною практикою керувала викладачка психології В. Радзеванівська. У 1960 р. завідувачем педпрактики був призначений викладач математики В. Варивода. На цій посаді він працював до грудня 1974 року. З 1975 і до 1993 рр. педагогічною практикою керувала викладачка З. Янчишина-Скрекотень. У 1993 р. керівником практики було призначено викладача української мови та літератури І. Кучманича.

Продовжити

Друк