Робота студентської ради та профкому

Студентська рада коледжу виконує наступні завдання: забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній та творчій діяльності студентів; сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів; створення студентських об'єднань, клубів, гуртків за інтересами; організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів та молодіжними організаціями; контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення; залучення студентів до художньої самодіяльності; проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК; участь в розподілі стипендіального фонду, висування кандидатів на отримання іменних стипендій та ін.

Студентська рада та студентський профком традиційно організовує вечори відпочинку до Дня студента, Дня св. Валентина, Дня сміху, конкурси та КВК, активно долучаються до проведення свят на рівні міста.

 

До студентської ради коледжу входять старости групи, профорги та члени студентської ради від груп. Щотижня проходять засідання старостатів відділень. На них старости груп звітують про хід поточних справ у групах щодо успішності, дисципліни, пропусків занять студентами, обговорюють план дій щодо вирішення певних завдань. Голова студентської ради є членом педагогічної ради, а також разом із старостами груп - членами Ради з профілактики правопорушень.

Студентська рада координує роботу академічних груп в ході толок з благоустрою приміщень та території коледжу, прилеглих до його корпусів територій, а також закріплених за коледжем ділянок міста.

В коледжі існує тісна співпраця студентської ради та студентського профкому. Це проведення різноманітних заходів, рейдів щодо вивчення стану побутових умов проживання та проведення студентами вільного часу на квартирах, гуртожитку. випуск студентських газет до ювілейних та визначних дат в житті коледжу.впрацює з молодіжними організаціями, з комісією у справах молоді Самбірського міськвиконкому, бере участь у проведенні заходів на міському рівні.

Голова студентського профкому та голова студентської ради закладу є членами координаційної ради з молодіжних питань при міському голові.

Друк