Самоврядування

Цінність студентського самоврядування полягає в тому, що воно створює для студентів широкі можливості для самореалізації, орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети (індивідуальної і суспільної), залучає до реформаторських процесів навчального закладу, забезпечує захист прав студентів, відвертає їх увагу від соціальних неадекватних норм поведінки.

Вищим органом студентського самоврядування в коледжі є загальні збори його членів або студентська конференція. У вересні обговорюються завдання на новий навчальний рік, у травні - звіт виконавчого органу студентського самоврядування та його перевибори. Напередодні проведення звітно-виборних зборів проводяться з викладачами та студентами дебати, дискусії, ділові ігри з проблем студентського самоврядування, основних напрямів діяльності та змісту роботи, прав і обов’язків членів виконавчого органу. До ради самоврядування групи належать староста, профорг, відповідальні за академсектор, культмасовий сектор і фізорг. Кожний відповідає за певну роботу в групі, підтримує зв’язок з куратором групи, піклується про розв’зання всіх організаційних проблем. Профорг здійснює контроль за наданням допомоги, харчуванням групи, звільнення від оплати за гуртожиток і відвідування занять. Академсектор веде облік успішності за тиждень, вираховує середній бал із кожної дисципліни і в загальному за тиждень, приймає довідки і кожен четвер звітує про справи в групі кураторові, а дані подає у відділення. Культмасовий сектор займається організацією художньої самодіяльності, організовує вечори відпочинку, свята іменинників, організовує редагування стіннівки, поздоровлення з днем народження студентів групи. Спортивний сектор на чолі з фізоргом організовує участь студентів у спортивних змаганнях, що проводяться у коледжі і за його межами, а також контролює відвідування академічних і самостійних занять з фізичного виховання студентами групи.
Засідання ради студентського самоврядування проходять спільно із засіданням студентського профкому. Щомісяця проводиться засідання, на якому обов’язковим є затвердження плану роботи на наступний місяць, підсумки роботи за минулий період й інші питання: розгляд успішності за підсумками атестацій, відвідування занять і порушення дисципліни. Спільно із профкомом здійснюється випуск газет до свят, перевірка чистоти навчальних кабінетів, територій, гуртожитків. Студрадою і профкомом здійснюється допомога в організації і проведенні культурно-виховних заходів (Свято знань, Свято квітів, Новорічний бал-маскарад, День студента, КВК, День закоханих). Надається шефська допомога викладачам–пенсіонерам, ветеранам війни і праці. Приймаються ухвали про надання матеріальної допомоги студентам-сиротам і студентам із малозабезпечених сімей.

Педагогічний колектив коледжу жив і живе турботами студентської молоді, їхніми помислами і прагненнями, піклується про них, переживає за них і радіє за них.

Друк