Виховна робота

Освіта XXI століття - це освіта для людини. Її головна мета - виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти, яка ефективно використовує набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, опрацьовує різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

На основі нормативно-правової бази освіти та виховання в коледжі запроваджуються системні заходи щодо гуманізації освіти, утвердження загальнолюдських цінностей, національного виховання студентів.

У коледжі складаються плани, які охоплюють різноманітні аспекти виховання студентів: єдиний навчально-виховний план; перспективний, річний, на місяць, тиждень; за підрозділами (план кураторів груп, методичного об’єднання кураторів груп, бібліотеки, циклових комісій, завідувачів відділень, клубу художньої самодіяльності, спортивно-масової роботи, гуртків і секцій, ради з профілактики правопорушень, студентської ради).

У навчальному закладі впроваджуються нові форми планування, ведеться пошук оптимальних варіантів їх структури. У цьому аспекті допомагають творчі групи, які постійно працюють над питанням планування роботи на наступний рік, опрацьовують студентські пропозиції до планування виховної роботи. До їх складу входять куратори групи, завідувачі відділень, працівники бібліотеки, члени студентської ради. Плани роботи спрямовані на активізацію навчання та дозвілля студентів, відображають систему роботи педагогічного колективу та студентського самоврядування. Першочергова увага у вихованні приділяється вивченню психолого-педагогічних особливостей студентів.

 

З метою формування національної свідомості, громадсько-патріотичного виховання, любові до рідної землі і свого народу, оволодіння українською мовою, використання всіх її багатств і засобів у мовній практиці, прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, традицій і звичаїв свого народу у коледжі проводяться ряд цікавих заходів: наукові конференціі, зустрічі із фольклористами, практичні семінари, літературно-музичні композиції, вечори пам’яті, читацькі конференції, зустрічі з місцевими поетами та священиками. Професійно цю роботу виконує заступниця директора з гуманітарної освіти та виховання І. Білинська.

На особливу увагу заслуговує науково-пошукова робота студентів у номінаціях ”Мій рідний край”. З результатами пошуку студенти виступають на регіональних і обласних конференціях. Студенти коледжу беруть активну участь у обласних конкурсах з української мови та літератури, історії України та інформатики.

Активно працює музей народознавства, музей Івана Филипчака, в яких проводяться виховні години, заняття-екскурсії, які сприяють вихованню у студентів моральних почуттів і переконань.

Керівники груп стараються підготувати студентів до життя і діяльності у правовій державі. Проводяться такі заходи: диспут ”Моральні цінності в сучасному житті”, вечори ”Журавлем піднебесним на рідну Україну вернусь”, ”Батьківська криниця”, книжкові виставки до державних свят. Роками вироблена система формування правової культури у студентів коледжу. На даний час жоден наш вихованець не перебуває на обліку в правоохоронних органах. Із студентами, схильними до ризику, регулярно проводиться індивідуальна робота практичним психологом, керівниками груп.

Викладачами коледжу проводяться такі заходи: конкурс на кращого знавця законів України та Конституції України; конференція ”Г. Сковорода - порадник, захисник, народний мудрець”; огляд-конкурс плакатів ”Ні - наркоманії, алкоголізму, СНІДу”, ”Студенти - за здоровий спосіб життя”; книжкова виставка ”Закон і ми”; заслуховуються окремі справи студентів на радах профілактики, педрадах; проводиться спільна робота щодо попередження правопорушень з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх та комітетом у справах неповнолітніх міськвиконкому; індивідуальні консультації практичного психолога, нарколога, юриста; проводиться анкетування студентів. В усіх питаннях з правового виховання консультації, поради надають члени об’єднання ”Україна і світ”.

Забезпечується духовна єдність поколінь, виховання поваги до культури та історії рідного краю, культивуються кращі риси української ментальності. Ці якості формуються під час проведенням заходів: тематичні вечори ”Твій рідний край”, ”Мово моя материнська”, ”Я візьму той рушник, простелю, наче долю”; виховні години ”Роде наш красний", ”Барви рідної мови”; зустрічі із священослужителями; зустрічі з ветеранами-викладачами; заходи, присвячені Дню матері; заходи з народознавства ”Українські вечорниці”, ”Ой, коляда-коляда”, ”Ой, на Андрія...”, ”Різдвяні дійства”, відзначаються народні та національні свята.

З метою утвердження милосердя, доброти та інших моральних якостей працює об’єднання ”Милосердя”. З його допомогою організовуються благодійні акції допомоги дітям-сиротам, людям похилого віку та інвалідам. Відвідуються хворі діти у сиротинцях, надається посильна допомога ветеранам-викладачам.

Дбають у коледжі про виховання художньо-естетичної культури, естетичних поглядів і смаків. З цією метою проводяться конкурси ”Красуня коледжу”, вечори відпочинку ”Студент завжди студент”, ”День Св. Валентина”, конкурси, вікторини, КВК у рамках декад циклових комісій, концерти естрадної, народної, класичної музики в органному залі, колективний перегляд театральних вистав, конкурс на кращого читця власної поезії.

Поза увагою не залишається вирішення проблем сімейного життя студентів. Студентки-матері навчаються за індивідуальним планом і при народженні дитини отримують адресну допомогу. Студенти-батьки забезпечуються проходженням державної педпрактики за місцем проживання з подальшим працевлаштуванням. З ними проводяться бесіди, консультації-зустрічі з лікарем-гінекологом, перукарем, косметологом, виховний театралізований захід ”Просили батько і мати”. Формування готовності до одруження і виховання майбутніх дітей здійснює центр ”Дівчина, жінка, мати”, який працює при медичному пункті закладу.

Щорічно в коледжі проводяться тижні національно-патріотичного, морального, правового, трудового, естетичного, родинного, екологічного та фізичного виховання.

Друк