Директор

ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ - Вантух Володимир Петрович

Я, як директор зобов’язаний забезпечити:

  • проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти;
  • високоефективне і стійке фінансово-економічне, господарське становище;
  • функціонування умов колективного договору;
  • проведення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників і спеціалістів навчального закладу їх економічного, правового і професійного навчання безпосередньо у навчальному закладі або за договором в інших учбових закладах включаючи обов’язком особисте підвищення кваліфікації або підготовку протягом терміну контракту (але не рідше одного року за п’ять років);
  • додержання чинного законодавства, а саме на використання засобів щодо вдосконалення управління,зміцнення договірної, трудової дисципліни, вжиття заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці;
  • ефективне використання державного майна відповідно до показників затверджених Кабінетом Міністрів України та його збереження;
  • своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками та іншими організаціями, своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, недопущення заборгованості заробітної плати, оплати податків, зборів та обов’язкових платежів. Дотримання порядку обслуговування і використання позабюджетних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна,закріпленого за навчальним закладом та вжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати;
  • виконання програми соціального розвитку колективу;
  • використання освітницьких програм;
  • своєчасне подання Департаменту встановленої статистичної бухгалтерської звітності, а також на вимогу Департаменту, інших необхідних відомостей про роботу і стан навчального закладу.

 

Друк