Навчальна частина

Собковська Ольга Михайлівна, заступниця директора з  навчальної роботи

Навчальна частина та методичний кабінет щорічно працюють згідно складених планів роботи. Систематично організовувалось вивчення і практичне виконання наказів та інструктивних листів Міністерства освіти і науки

України, Департаменту освіти і науки Львівської ОДА, своєчасно доводилась інформація до відома викладачів та здійснювались заходи щодо їх виконання.
На засіданнях педагогічних рад розглядаються питання підвищення професійного рівня педагогів у здійсненні освітнього процесу, надання педагогічним працівникам нових педагогічних знань з актуальних проблем освіти, ознайомлення з новими педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом, аналізувався стан навчально-виховного процесу, вивчення досягнень педагогічної науки, інноваційного досвіду і перспектив упровадження нових освітніх технологій. Своєчасно розробляється графік навчального процесу, розклади занять, графіки проведення лабораторних робіт, обов'язкових контрольних робіт, розклади екзаменаційних сесій, графіки тематичного та модульного контролю знань. До початку кожного навчального року готується відповідна документація: журнали академгруп, журнали керівників груп. Залікові книжки, студентські квитки, журнали циклових комісій, журнали обліку індивідуальних занять, із навчання гри на музичному інструменті, індивідуальні журнали викладачів фізичного виховання, книги внутрішнього контролю дирекції та завідувачів відділень, книги обліку заміни та вичитки навчальних годин, книга видачі навчальних журналів.Янчак Оксана Володимирівна - секретар навчальної частини
Систематично здійснюється перевірка навчально-методичних комплексів дисциплін, навчальних журналів та іншої документації.
Робота кожної з 10 циклових комісій проводиться згідно складених планів роботи.
У кінці кожного навчального семестру на педагогічних радах аналізується робота педагогічного колективу.
Головне завдання навчально-методичної роботи – створення, організація навчання спеціаліста-професіонала, здатного до професійного розвитку впродовж життя, мобільного в освоєнні та впровадженні наукомістких інформаційних технологій, а також підготовка колективу – таких же професіоналів-викладачів.
Протягом останніх років педагогічний колектив працює над актуальною проблемою «Підвищення відповідальності викладача за підготовку висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця». 

Друк