Навчально-виробнича робота

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх учителів є педагогічна практика, яка спрямована на закріплення і реалізацію в спеціально створених умовах набутих студентами предметних, психолого-педагогічних, методичних знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності у школі та на творчий розвиток і саморозвиток майбутнього вчителя, формування в нього професійно значущих якостей і готовності до інноваційної педагогічної діяльності.

Бази практик – це  навчальні заклади міста Самбора, Самбірського району та інших районів Львівської області, з якими укладені багаторічні або одноразові угоди.

Друк