Дошкільна освіта

На сучасному етапі розвитку суспільства держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти, яка спрямована на різнобічний розвиток дитини, формування моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. Сьогодні існують різноманітні способи здобуття такої дошкільної освіти. Дитина може пройти цей етап у дошкільному навчальному закладі; отримати освіту за допомогою фізичних осіб, які мають право її здійснювати (домашній вихователь, гувернер); функціонують центри розвитку дитини, які надають освітні послуги, а також діагностичну, методичну та консультативну допомогу сім’ям, в яких виховується дитина дошкільного віку.

Аналіз архівних джерел свідчить про те, що вперше дошкільне відділення у нашому закладі було створено у 1960 р. (наказ № 65 від 22 серпня 1960 р.). На навчання було прийнято 60 осіб із середньою освітою (7 осіб як такі, що мають стаж практичної роботи не менше 2-х років, решта 53 – за конкурсом). Слід зазначити, що у наступні роки набір студентів було дещо зменшено: з 1961 по 1965 рр. їх чисельність становила щорічно по 30 осіб. У 1967 - 1968 рр. кількість прийнятих студентів суттєво збільшилася (відповідно 118 і 106). У 1969 р. був останній набір абітурієнтів на дошкільне відділення.

Варіативність форм здобуття дошкільної освіти сприяє оптимальному забезпеченню потреб кожної дитини. Однак її ефективність значною мірою визначається рівнем готовності вихователів дошкільних навчальних закладів працювати в нових умовах.

Якщо у 80 - 90-х роках ХХ ст., як наслідок соціально-економічних трансформацій, спостерігалась тенденція скорочення кількості дошкільних навчальних закладів і відповідно числа вихованців у них (особливо у сільській місцевості), то сьогодні в Україні гостро відчутною стає потреба розширення мережі дитячих садків, а отже, потреба у нових кадрах, здатних до розв’язання завдань сучасної дошкільної освіти.

Саме тим обумовлена необхідність підготовки таких кадрів на базі Самбірського державного педагогічного коледжу імені Івана Филипчака.

У 2008 р. для забезпечення потреб західного регіону дошкільними працівниками у педколеджі відновлено відділення дошкільної освіти.

Сьогодні на відділенні ”Дошкільна освіта” готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ”Молодший спеціаліст”.
Очолює відділення дошкільної освіти викладач вищої категорії О. Сколець.

Студенти-випускники отримують кваліфікацію

  • ”Вихователь дітей дошкільного віку” та додаткову кваліфікацію ”Іноземна мова у дошкільних навчальних закладах”.

Майбутні вихователі дошкільних закладів вивчають такі професійні дисципліни: вступ до спеціальності, педагогічна психологія, психологічна діагностика, основи педмайстерності, сучасна українська мова з практикумом, логопедія, культура мовлення, дитяча література, малювання і ліплення, методика ознайомлення з природою, методика фізичного виховання, співи і музична література, ритміка і хореографія, методика музичного виховання, практикум навчання у майстернях, нові інформаційні технології та ТЗН, практикум іноземної мови.

Друк