Початкова освіта

Ніщо не визначає майбутнє нації так, як освіта. У ній бачили живу воду для нашого народу великі предки – від Ярослава Мудрого до Петра Могили, від Григорія Сковороди до Миколи Скрипника. Для них українська школа, наука були найпрямішим шляхом до утвердження української нації, держави. Цим шляхом і наших дідів, батьків, і нас, і дітей наших вів і веде подвижник – український вчитель.

Історія відділення початкової освіти бере початок з 1939 р., коли в умовах зростання потреби в учительських кадрах за рішенням Ради народних комісарів УРСР у Самборі було засновано педагогічну школу, в якій розпочалась підготовка вчителів початкових класів.

Згадує один із перших учителів педшколи – колишній педагог музики М. Магурський: ”До жовтня 1939 року зібралась група вчителів, зокрема: І. Яричківський, І. Уруський (малювання), З. Кулінський (музика), П. Косик (біологія), М. Орловський (українська мова); приїхали вчителі зі східних теренів України: О. Конятин (географія), І. Подкамінський (історія), І. Рєзнік (російська мова), М. Кріса (природознавство). 1 жовтня розпочали роботу з прийому учнів до педшколи. Ми привозили столи, стільці, їздили по селах, агітували молодь поступати на навчання до педшколи…”.

У 50-х роках минулого століття викладали педагоги: П. Кутовий, Г. Войтюк, М. Коваленко, О. Куц, П. Хропко (українська мова і література), О. Регульська, Г. Гайдаш, З. Тхер, З. Юдіна (російська мова і література), М. Кінасевич, Т. Слуцька, Н. Іллєнко (педагогічні предмети), П. Фурса, М. Хоміцький, В. Варивода, І. Бондаренко, С. Ласкавий, К. Еланський (математичні предмети), Л. Овчаренко (природничі предмети), С. Чайківська (географія), І. Широкий, Н. Артеменко, О. Бухранська (історичний напрям), Б. Городецький, В. Добрянський, Є. Крутій (малювання, трудове навчання), М. Магурський, І. Івашкевич, Я. Колчикевич, І. Бальовський, В. Кіцький, В. Герасімов, П. Касперський (музичні предмети), І. Прокопів (іноземна мова), М. Лось, З. Білинський (фізкультурно-військові предмети). Згадує М. Казан, випускник 1958 р., пенсіонер, колишній заступник директора педагогічного училища: ”У педучилищі працювали висококваліфіковані і досвідчені вчителі Г. Войтюк, О. Регульська, С. Чайківська, М. Магурський. Дуже поважали учні Г. Войтюк, яка приїхала у Самбір зі східних областей. Ми відчували, що у душі ця вчителька дуже любить Україну, її людей, національні традиції ... ”.

У 60-х роках спеціальність, якої набували випускники училища, отримала назву ”Викладання в початкових класах”. Колишня держава СРСР звертала велику увагу на викладання російської мови і літератури та предметів історичного циклу. Історію КПРС, суспільствознавство, нову історію, основи атеїзму, методику історії викладали, як правило, члени КПРС І. Широкий, Л. П’єщук, І. Гринаш. Російської мови і літератури навчали З. Юдіна, О. Регульська (Землянова), К. Дутко, Н. Кириченко, М. Павловська, української мови і літератури – З. Янчишина, Л. Рижук, Г. Войтюк, М. Коваленко, О. Куц, Є. Новікова, Н. Стайоха. Предмети математичного циклу викладали В. Варивода, М. Сорока, А. Ніколенко, І. Брона, О. Сидір; педагогіку і психологію – І. Тимчишин, В. Радзіванівська, М. Баришевський; хімію і біологію – Л. Овчаренко, В. Губич; географічні предмети – С. Чайківська, В. Кочура, малювання – Б. Городецький, М. Щерба; іноземні мови – Н. Чала, Л. Когут, Д. Пушак; каліграфію – П. Ільїч, П. Колєснікова; фізичне виховання – М. Лось, З. Білинський, Л. Машуровська, Ю. Маланій, О. Малишев; військову підготовку, проекційну апаратуру – Й. Волошанський, сценічне мистецтво – Є. Григорович; практичні роботи – О. Малишев, Л. Калугіна. Найбільшою була когорта вчителів музики: І. Бальовський, Е. Баранкова, М. Магурський, Я. Колчикевич, Б. Терлак, Я. Дигдало, М. Ясінський, Я. Кузьо, Я. Зубрицький, П. Касперський, С. Дубицька, М. Казан, І. Сорока, Б. Бобко.

Першою завідувачкою шкільного відділення (1960–1975 рр.) була О. Регульська (Землянова). Згадує заступник директора з педагогічної практики коледжу, випускник 1954 р. І. Кучманич: ”О. Регульська - цікава співрозмовниця, майстерно володіла словом. Завжди була оптимісткою, у доброму настрої. Організовувала надзвичайно цікаві і повчальні виховні заходи…”. Після О. Регульської функції завідувача відділення виконували заступники директора з навчальної роботи В. Варивода (1975–1986 рр.), М. Казан (1986–1994 рр.) і В. Тесак (1994–2007 рр.).

З 1 листопада 2007 р. наказом директора педколеджу відновлено посаду завідувача відділення початкової освіти, на яку призначено кандидата педагогічних наук О. Кругляка.

Підготувати фахівця, якому б Українська держава могла довірити свій найцінніший скарб, найсвятішу надію – дитину – молодшого школяра та її душу, – головне завдання відділення початкової освіти.

На чотирьох курсах відділення за спеціальністю 5.01010201 ”Початкова освіта” навчається понад 350 студентів.
Майбутні вчителі отримують кваліфікацію ”Вчитель початкових класів” та додаткову кваліфікацію:

 • вчитель іноземної мови у початкових класах,
 • оператор комп’ютерної техніки.

Для навчального процесу є просторі, добре обладнані кабінети, у тому числі – 5 комп’ютерних, лабораторії, актовий, читальний і спортивні (ігровий, гімнастичний, тренажерний) зали, бібліотека з книжковим фондом понад 62 тисячі примірників.

Навчально-виховний процес на відділенні забезпечують 88 викладачів. Це висококваліфіковані фахівці, педагоги-професіонали власної справи: 3 кандидати наук, понад 60% викладачів із вищою категорією та 30% викладачів-методистів.

На відділенні діє ефективна система організації науково-методичної роботи. Викладачі систематично працюють над оптимізацією навчальних і робочих програм, навчально-методичного забезпечення дисциплін, підготовкою методичних посібників і рекомендацій. За період з 2000 р. підготовлено дві навчальні програми для ВНЗ І-ІІ р. а. , які отримали гриф Міністерства освіти і науки України, понад 20 методичних посібників для школярів, студентів і вчителів початкових класів, серед них – три із грифом Міністерства освіти і науки України. Власні дослідження педагоги опублікували у понад 60 наукових статтях та оприлюднили на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях.

Щорічно бібліотечний фонд навчально-методичної літератури поповнюється власними публікаціями викладачів коледжу:

 • Самбірський державний педагогічний коледж імені Івана Филипчака: історія і сьогодення : Ювілейна книга / За ред. В. Вантуха, О. Кругляка. – Дрогобич: Коло. 2009. – 204 с;
 • Кругляк О.Я. Рухливі ігри та естафети в школі: Посіб. для вчителя. – Т.: Підручники і посібники, 2011. – 112 с. (гриф МОНУ);
 • Лабащук О., Кругляк О. Основи здоров’я. Зошит для 4 класу з друкованою основою. – Т.: Підручники і посібники, 2010. – 48 с. (гриф МОНУ);
 • Мірчук З.П., Мірчук М.В. Альбом. Образотворче мистецтво. 1 клас. – Дрогобич: Вимір, 2008. – 71 с. (гриф МОНУ);
 • Мірчук З.П., Мірчук М.В. Альбом. Образотворче мистецтво. 2 клас. – Дрогобич: Вимір, 2008. – 61 с. (гриф МОНУ);
 • Мірчук З.П., Мірчук М.В. Альбом. Образотворче мистецтво. 3 клас. – Дрогобич: Вимір, 2008. – 61 с. (гриф МОНУ);
 • Мірчук З.П., Мірчук М.В. Альбом. Образотворче мистецтво. 4 клас. – Дрогобич: Вимір, 2008. – 61 с. (гриф МОНУ);
 • Кругляк О. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання учнів початкових класів: Посібник-практикум. – Т.: Підручники і посібники, 2005. – 120 с.;
 • Кругляк О. Фізична культура. Поурочне планування. 1–4 класи. – Т.: Підручники і посібники, 2010. – 80 с.;
 • Рондяк Л., Мацковська Т. Я сам будую своє життя. Навч.-метод. посібник. - Дрогобич: Коло, 2005. - 178 с.;
 • Яремків М., Кругляк О. Мистецтво: види, жанри. Словник-довідник образотворчих термінів. – Т.: Підручники і посібники, 2010. – 80 с.

На відділенні є чимало цікавих напрацювань у позааудиторній виховній роботі студентів, яка складалася десятиліттями і знайшла відбиття у створенні добрих традицій, що ґрунтуються на пошануванні українських національних та загальнолюдських цінностей. Зустрічі з відомими і цікавими людьми, конкурси, фестивалі, вечорниці, спортивні змагання і туристські походи, екскурсії – такі форми є традиційними для всебічного розвитку студента. Викладацький колектив усвідомлює, що в національному і духовному відродженні вчитель початкових класів є ключовою постаттю у побудові фундаменту освіти і виховання молодого українця.

Педагогічний колектив коледжу жив і живе турботами студентської молоді, їхніми помислами і прагненнями, піклується про них, переживає і радіє за них.

Які чутливі і прекрасні слова написані у листі-спогаді випускником відділення, доктором філологічних наук, доцентом, членом Національної спілки журналістів України, Міжнародної асоціації україністів, Наукового товариства імені Тараса Шевченка Зиновієм Бичком: ”Всім дякую за те, що нині маю, дякую за знання, за мудрість, за наполегливість, за працьовитість. Кожен викладач, його образ живуть і житимуть у моєму серці. Усі ці викладачі-Люди мають у моєму житті окремі постаменти, окремі ніші згадок і пам’яті. За всіх молюся до Господа, до Усевишнього. Боже, дай сущим здоров’я, а тим, хто відійшов у Вічність, дай свої ласки для їхніх душ! Самбірське педучилище - тепер коледж! Моя Alma mater! Живи вічно! Процвітай і будь благословенним!”

Світ навколо нас швидко змінюється. Україна приєдналася до Болонського процесу. Ми можемо і повинні стати частиною єдиного європейського освітнього поля. Наша держава має якнайшвидше виконати власні зобов’язання щодо підвищення якості освіти. Це потрібно не Європі, а нашим українським дітям, яким відкривається унікальний шанс здобувати вдома європейську освіту.

Друк