09.11. 2016 року, в середу, на ІІІ парі у групі  ДО - 11 викладачем Попович І.О. було проведено відкрите заняття з фізики.

Тема: «Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря».

 

На занятті були присутні викладачі фізики Вовк О.П., Яремчук М.В., Сарахман Р.І., заступник директора  з навчальної роботи Собковська О.М., заступник директора  з гуманітарної освіти і виховання Білинська І.Я., заступник директора  з навчально-виробничої роботи Охріменко Л.Т., заввідділеннм дошкільної освіти Сколець О.К.,  методист коледжу Захарко Н.В., голова циклової комісії фізико-математичних дисциплін Борис Б.Д., викладачі  математики Шостак М.І., Розквас Л.І., Німеровська Н.П., Темник М.В., викладач філософії та  куратор вищевказаної групи Брийовська Н.Й.

Під час проведення даного заняття, згідно вимог Міністерства освіти і науки України та, зрештою, сьогодення, вдало використовувались інноваційні технології, проводились фізичні досліди, розв’язувались цікаві, сучасні за змістом  задачі.

Поставленої мети  заняттям досягнуто. Студенти побачили практичну значущість вивченої теми,  зрозуміли і завжди зможуть  пояснити  іншим такі фізичні явища, що вивчались на даному занятті.