4 лютого 2016 року в коледжі відбулось засідання методичного об’єднання завідувачів методичних кабінетів, методистів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Львівщини.

На засіданні були присутні також заступник директора з навчальної роботи О.М.Собковська, заступник директора з гуманітарної освіти і виховання І.Я.Білинська, завідувачі відділень, викладачі циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін коледжу, волонтер Корпусу Миру США в Україні Джозеф Деттмар та координатор проекту О.А.Куц.
Відкрили засідання директор коледжу, кандидат економічних наук В.П. Вантух та голова обласного методичного об’єднання Р.Р. Михайлишин.
З досвідом організації та проведення навчально-методичної роботи поділилась завідувач навчально-методичного кабінету коледжу О.В. Захарко. Методична робота в коледжі є складовою частиною навчально-виховного процесу і одним із видів діяльності педагогічного колективу, що спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня, сприяє їх взаємному збагаченню педагогічними знахідками, дає змогу  молодим викладачам переймати педагогічну майстерність досвідчених колег, виробляти власний педагогічний стиль, забезпечуючи підтримку в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Організаційним та об'єднуючим центром методичної роботи в коледжі є методичний кабінет, основною метою діяльності якого є створення інформаційно-методичної бази для удосконалення професійної компетентності викладачів та їх самоосвіти.
У методичному кабінеті зібрано навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, розробки викладачів, матеріали науково-практичних конференцій, практичних семінарів,  підібрано теоретичний матеріал для ознайомлення з методикою проведення різних видів занять, в тому числі відкритих, матеріали для організації атестації.
Досвід показує, що система науково-методичної роботи розвиває та оновлює зміст навчання, задовольняє потреби нашого колективу у постійному підвищенні фахового рівня, удосконалює навчально-виховний процес, стимулює до впровадження інноваційних педагогічних технологій.
Методична робота в коледжі сприяє підвищенню фахової майстерності викладачів щодо формування освітніх і професійних компетентностей студентів коледжу в умовах модернізації освіти.
Про використання системи Moodle у навчальному процесі ознайомив викладач комп’ютерних дисциплін В.Й.Шупер.
Викладач педагогіки, викладач-методист С.М. Оксененко поділилася досвідом використання здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів.
Практичний психолог Н.Я.Білинська виступила з доповіддю   «Профілактика синдрому емоційного вигорання педагогічних працівників та шляхи його подолання».
Про співпрацю з Корпусом Миру США в Україні інформували волонтер Джозеф Деттмар та координатор проекту О.А.Куц.