Освіта XXI століття - це освіта для людини. Її головна мета - виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти, яка ефективно використовує набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, опрацьовує різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

На основі нормативно-правової бази освіти та виховання в коледжі запроваджуються системні заходи щодо гуманізації освіти, утвердження загальнолюдських цінностей, національного виховання студентів.

У коледжі складаються плани, які охоплюють різноманітні аспекти виховання студентів: єдиний навчально-виховний план; перспективний, річний, на місяць, тиждень; за підрозділами (план кураторів груп, методичного об’єднання кураторів груп, бібліотеки, циклових комісій, завідувачів відділень, клубу художньої самодіяльності, спортивно-масової роботи, гуртків і секцій, ради з профілактики правопорушень, студентської ради).

У навчальному закладі впроваджуються нові форми планування, ведеться пошук оптимальних варіантів їх структури. У цьому аспекті допомагають творчі групи, які постійно працюють над питанням планування роботи на наступний рік, опрацьовують студентські пропозиції до планування виховної роботи. До їх складу входять куратори групи, завідувачі відділень, працівники бібліотеки, члени студентської ради. Плани роботи спрямовані на активізацію навчання та дозвілля студентів, відображають систему роботи педагогічного колективу та студентського самоврядування. Першочергова увага у вихованні приділяється вивченню психолого-педагогічних особливостей студентів.

Детальніше: Виховна робота